Etablering nær ved 19.287503, -81.367918

Åben kort
Lokal tid:
08:14:04

George Town

George Town
localityLæs mere

Grand Cayman Marriott Beach Resort

389 West Bay Road Seven Mile Beach, Box 30371
lodgingLæs mere

Margaritaville Beach Resort Grand Cayman

269 West Bay Road, Box 30829
lodgingLæs mere

Seven Mile Beach Resort & Club

19D Piper Way
lodgingLæs mere

Cayman Islands National Museum

3 Harbour Drive, George Town
museumLæs mere

Comfort Suites Seven Mile Beach

22 Piper Way
lodgingLæs mere

Casanova Restaurant

65 North Church Street, George Town
restaurantLæs mere

Port lotniczy Owen Roberts

Roberts Drive, George Town
airportLæs mere

Sunset House, Grand Cayman's Hotel for Divers, by Divers

390 South Church Street, George Town
barLæs mere

University College Of The Cayman Islands

Olympic Way, George Town
universityLæs mere

Lobster Pot

245 North Church Street, George Town
restaurantLæs mere

Foster’s IGA (Airport Store)

63A Dorcy Drive Georgetown Grand Cayman
grocery_or_supermarketLæs mere

Ambassador Divers

Comfort Suites Resort, Piper Way, George Town
travel_agencyLæs mere

Diamonds International

19 South Church Street, George Town
point_of_interestLæs mere

Tanzanite International

18 Fort Street, George Town
point_of_interestLæs mere

Grand Old House Cayman

648 South Church Street
restaurantLæs mere

The Cayman Islands Law School

2nd & 3rd Floor, 54 Edward Street, George Town
universityLæs mere

Royal Palms Beach Club

537 West Bay Road
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Cayman Islands

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning